Get Adobe Flash player

หน้ากาก Nasal Pillows System

 
 น้ำหนักเบา สะดวกสบายมากขึ้น
 ขณะสวมใส่ข้อต่อสามารถยืดหยุดได้ 360 องศา
 ตำแหน่งท่อ สามารถนำขึ้นไปไว้เหนือศรีษะเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตัวเวลานอนหลับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตเลขที่  ฆพ. 754/2558

 

"คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้"