Get Adobe Flash player

VENTIlogic LS For life-support ventilation

 

 ใช้ได้กับผู้ป่วยทั้งแบบใส่หน้ากาก และแบบเจาะคอ

 โหมดการใช้งานได้ทั้ง Volume control และ Pressure control

 ใช้งานกับชุดท่อช่วยหายใจได้ทั้งแบบ Single, Double และ Leakage circuit

 ใช้ได้กับเด็กเล็กน้ำหนัก 5 กก.ขึ้นไปจนผู้ใหญ่

 สามารถตั้งค่าแรงดันได้ 4-45 cmH2O

สามารถตั้ง Rate การหายใจได้ 5-45 ครั้ง/นาที

สามารถเปิดโหมดการช่วยไอ ให้กับคนไข้ได้

แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องใช้งานได้สูงสุด 9 ชม.(Option)

สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนของอากาศที่เข้าสู่คนไข้ FiO2  ได้ (Option)

เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเยอรมนี

 
 
 
 
     
 
 

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตเลขที่  ฆพ. 754/2558

 

"คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้"