Get Adobe Flash player

เครื่องพ่นยา Ultrasonic

 
อัตราการไหลสูงสุด 0.2 ลิตรต่อนาที
ความดังขณะใช้ เครื่องพ่นยา ไม่เกิน 65 เดซิเบล เสียงเบาไม่รบกวน
   ผู้ป่วย
เครื่องทำงานด้วยระบบ Aerosol Comptessor Nebulizer System
สามารถปรับแรงดูดของ เครื่องพ่นยา ได้ ≥0.15MPa
เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 50 เฮรตซ์
น้ำหนักตัวเครื่อง 2.9 กิโลกรัม
ขนาดตัวเครื่อง 18.5x34x12 ลูกบาศก์เซนติเมตร(กว้างxยาวxสูง)
รับประกันการใช้งาน 1 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตเลขที่  ฆพ. 754/2558

 

"คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้"